Thursday, October 29, 2020
Bantu Perehaban Masjid Ta'limul Istiqomah

Sai Jari

0
Sai jari datu lex gumi selaparang? Enem dengan, ye maling doang Sai jari bupati lex Tanax Sasak? Selae dengan, ye melak kanyan Sai jari camat lex gumi paerm? Satus dengan, ye meco doang Sai jari kepale lex desa...

Gramatika bahasa Sasak

0
Ada sebuah peristiwa yang jarang orang tahu, bahwa bentuk kini dari seni keramik dan anyam di Banyu Mulek bukanlah asli lahir disitu. Memang kreatifitas bangsa Sasak dan ketekunannnya menganyam adalah salah satu kelebihan mereka. Tentu karya mereka sebelumnya sudah...

Base Samawa

0
Sudah jelas bahwa orang2 yang menggunakan basa Samawa di LOTIM adalah pendatang dari Sumbawa. Kedua bangsa Sasak dan samawa bertalian darah, tetapi tidak hanya berdua, pun juga dengan bangsa Bali, sangat erat pertaliannya. Bahasa Bali, Sasak dan Samawa berkembang...

Kepusax

0
Aox aneh mule menu tatix Sekolah ndexm pacu brajah ndem kulu Lalom bae milu berau pade talet jagung puntix Ye ntan rajin adexm ndax jari dengan milu Mbe jax langan te sugul Selapux rurung te suki six dengan sugi...

Kembexn

0
Ape gawexm mun ujan jangke lebon Paling bagus te pade kulup ambon Ape gawexm lamun panas jelo Mangan tindox dit bebao Berembe ntan maux ambon Tiwox dirixn lex rau kebon Piranm yax lalo bemekah Lemax laun munarax berkah Kembexm...

Lox Bosok

0
Arax malik sekex baturku si perlu ku badax lex side pade semeton jari senamian. Lagux mesobe julux ndeh. Lamun ku ceritaang side ngkah bade rerex. Taox ku so side wah rerex lengan de mulai dengah aran Lox Bosok ku...

Beketowan

0
Kembex mex sorak ketak? Aku te palex six acong galak Makat de pantok panci? Anakke te sebox si bebai Kembex mex mate rerex? Arax sopox cerite bonyex Ndex arax kepeng? Ye ampoxne ngendeng Ndek na arax girang? Ye...

Lox Cingang

0
Lox Cingang melakne mangan Tolang bagex getexne jangke congang Tiox jelo lalo begawean Nambah lex rau marax pongoran Ndex arax dengan upaxn Nggak ambon dit jagung kulut mauxn Lagux Cingang terus begawean Ndarax jamax taoxne silainan Sopox jelo...

Mancing

0
Kanak mancing lex kokok Kelayu Maux mpax sax ndex wahne gitax Ulah ongkatne bekoak Lain ndung ongkat dengan Malik ne mancing lex sedin julu Maux mpax belexan six sax barux senux Ulah onkatne sorak La, tetune ongkat dengan...

Lox Melut

0
Amax ngome peteng dedet Ape ruen, anakne engkah berajah Wah bis selapuk rau tejual sandax Kadu kirim anakne besekolah Berembe jage ceriten kanak Ye tekelek six baturne, lok melut Ndarak demenne, mace ape malik Lamun te badax ceketne...