Papux Kimbux

0
Lex gawah Toye tauxne ndot Berau dit anak jarine Selapux rue taletanne Nggakne gawek mamax dit ngudut Repoxne eyot ndex bepager Angin enyet ndex jari pekare Ye...

Bunut baok

0
Lex Kembang Kuning tiox bunut baok Lex Teros te rebax sax belex belex Papux Kesit te boyax gen bejampi Sengax arax jin sax ndex mele nyedi Bunut baox mulan...

Blincek dit Tekex

0
Blincek lex pager nyebox Tekex ngampang ruene liah Blincek taoxne babaye Plai bejulux ngentengang elong Blincek tindox, mangan sax dua jelo Ngantih tiox elongne sax kodex Tekex sorak...

Melak

0
Kodong keselem lex bebucu reban Tebilin sekelem due marax ilang Ndek arak modal cume keretan tojang Sekali angkat penox bebosang Reramban lampax selapux langan Ndex te urus marax bebenesan...

Langan benah

0
Lindur begerek selapux rarut Bale rebax peken julat Ketempo selapux ruan dengan Sax takut gati dait ujian Belabur sedax dedasanan Sengax maling rebax leloloan Berembe ntan plai bejaox...

Lox Melut

0
Amax ngome peteng dedet Ape ruen, anakne engkah berajah Wah bis selapuk rau tejual sandax Kadu kirim anakne besekolah Berembe jage ceriten kanak Ye tekelek six baturne, lok...